ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU YASASINA KÖŞK TEN VETO GELDİ

Haber / Duyuru20 Temmuz 2009 Pazartesi

Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi veren 5920 sayılı yasayı veto eden Cumhurbaşkanı "işçiyi koruyacak düzenleme ekleyin" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, 'İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un özel istihdam bürolarının kurulması ve çalışmasını düzenleyen 7. maddesini veto etti.

Cumhurbaşkanlığından yazılı olarak yapılan açıklamada yasanın maddesiyle gerekçesinin uyuşmadığı belirtilerek, özel istihdam büroları ve geçici istihdam konusunun AB ye uyum kapsamında olduğu belirtildi.

Bu büroların faaliyetlerini kısıtlayan ülkelere karşı Avrupa Komisyonu nun yaptırım uygulamasının söz konusu olacağı, işsizliğin önlenmesi amacıyla iş piyasasının esnekleştirilmesinin doğru bir yaklaşıldığı belirtildi.

Açıklamada düzenleme ilke olarak doğru bulunmasına karşın yapılan düzenlemeden sözkonusu AB direktifinin temelini oluşturan istihdam ve çalışma şartlarında eşitlik esasının sağlanması ve dolayısıyla eşitliği bozacak uygulamaların yasaklanması yönünde hükümlere yer verilmediği , böylece düzenlemenin gerekçesi ile içeriği arasında bir çelişki ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada düzenlemenin bu boyutunun eksikliği ile istismara yönelik durumların ortaya çıkacağı belirtildi.

TÜRK-İŞ TEN TEŞEKKÜR
Türk-İş Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ziyaret ederek, kamuoyunda 'kiralık işçi yasası olarak bilinen 'özel istihdam bürosu yasası nın veto edilmesini istemişti. Cumhurbaşkan Gül de görüşmede yasayı hukukçularına dikkatli biçimde incelettireceğini ve gereğini yapacağını belirtmişti.

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, "kiralık işçi" yasasını veto eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür etti.

Yazılı açıklama yapan Mustafa Kumlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün, işsizlik sigortası fonunun amacı dışında kullanılmasına ilişkin maddeyi onaylaması bizde üzüntü yaratmıştır. Ancak düzenlemenin 'kiralık işçiliği' beraberinde getiren birinci maddesini yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye göndermesi memnuniyet vericidir" dedi.

Kumlu, TBMM'nin, ilgili maddenin Cumhurbaşkanlığı makamınca sakıncalı görülen hususlarını düzeltmesi ve çalışma hayatının "kiralık işçilik" gibi kuralsızlığı yasalaştıran bir kaos ortamına sürüklenmeden çalışma barışının korunmasını beklediklerini ifade etti.
20 Temmuz 2009 Pazartesi

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım