ICEM TOPLANTISI YAPILDI

Haber / Duyuru15 Mayıs 2009 Cuma

ICEM'in madenlerde iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen 176 sayılı ILO sözleşmesinin ülkelerde onaylanması doğrultusunda başlattığı "Küresel Kampanyanın Türkiye Ulusal Toplantısı" Ankara da yapıldı.

5 Mayıs 2009 tarihinde Ankara da Dedeman otelde yapılan toplantıya sendikamız Toplu Sözleşme ve Mevuat Sekreteri Durmuş Düzgün, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Levent Eşiyok, ICEM Kimya ve Lastik İşkolları Sorumlusu Kemal Özkan, ILO Türkiye Temsilcisi Gülay Aslantepe, ICEM Maden İşkolu Sorumlusu Joe Drexler, Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ve diğer konuklar katıldılar.

Sendikamızın ev sahipliği yaptığı toplantının açılışında konuşan Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Levent Eşiyok, 176 sayılı ILO sözleşmesinin onaylanması ve iç mevzuatta uyum düzenlemelerinin yapılması doğrultusunda başlatılan bu kampanyanın Türkiye toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, kampanyaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Ahmet Levent Eşiyok toplantıda 'Türkiye Maden İş Kolunda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği nin Genel Durumu ve 176 sayılı ILO Sözleşmesi başlıklı bir tebliğ sundu.Eşiyok, sunuşunda madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği açısından gerek dünyada, gerekse ülkemizde riskli bir işkolu olduğunu örnekler vererek anlattı.

Eşiyok, Türkiye de en fazla iş kazasının maden işkolunda meydana geldiğini belirterek 176 sayılı ILO sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanmasının ve iç mevzuatta düzenlemelerin oluşturulmasının önemini vurguladı.

Eşiyok, dünya işgücünün sadece yüzde 1 inin madencilik işkolunda çalışırken, ölümcül iş kazalarının yüzde 5 inin bu sektörde meydana gelmesinin ve iş kazası ve meslek hastalığından her gün 40 tan fazla kişinin bu iş kolunda hayatını yitirmesinin madencilik iş kolunun iş riskinin yüksekliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek 'Bu çerçevede, madenlerdeki iş sağlığı ve güvenliği standartlarını içeren ILO nun 176 sayılı sözleşmesinin ülkelerde onaylanması çerçevesinde başlatılan bu kampanyanın öneminin bir kez daha altını çiziyorum dedi.

Eşiyok şöyle devam etti:
'Bir ülkedeki bir işkolundaki iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yapıyı ülkedeki genel iş sağlığı ve güvenliği yapısından ayıramazsınız. Dolayısıyla, ülkemizdeki madencilik işkolundaki iş sağlığı ve güvenliği konusundaki olumsuz tabloyu doğru analiz etmek için, ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği konusundaki genel yapıya bakmak gerekir.

Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları konusundaki veriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde derlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu veriler çerçevesinde, ülkemiz iş kazaları açısından Avrupa da birinci, dünyada 3. sırada yer almaktadır.

Eşiyok, TÜİK in hanehalkı araştırması kapsamında iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda yaptığı anketin sonuçlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tabloyu daha gerçekçi yansıttığını belirterek 'Çünkü, yüzde 50 lere ulaşan kayıtdışılık, veri toplamadaki yetersizlik ve diğer nedenler Bakanlık verilerinin gerçekliği tanımlamada yetersiz kalmasına yol açmaktadır. TÜİK e göre 216 bin kişi bir yılda iş kazasına uğramışken, Bakanlığa göre bu sayı 79 bindir.TÜİK e göre bir yılda meslek hastalığına yakalanmış kişi sayısı vaka sayısı) 410 bin iken, Çalışma Bakanlığı na göre bu sayı 574 kişidir. TÜİK e göre, ülkemizde meydana gelen her yüz 100 iş kazasından 10 u madencilik işkolundadır.

Madencilik işkolu en fazla iş kazasının meydana geldiği işkoludur.Toplu ölümlü iş kazalarında da madencilik işkolu ne yazık ki ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Madencilik işkolu sadece iş kazası değil, meslek hastalıkları açısından da en riskli üç iş kolu içindedir. Özellikle iş nedenli akciğer ve genel olarak solunum sistemi hastalıkları ve kanserler madencilik işkolunda ülkemizde hızla artmaktadır dedi.

Eşiyok mevzuatla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi: 'Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilişkin olarak yapılabilecek en önemli eleştirilerden biri, mevzuatın, işyerlerinin çok önemli bölümünü kapsam dışında bırakmasıdır. Ülkemizde, işyerlerinin yüzde 98 i, 50 nin altında işçi çalıştıran işyerleridir.50 nin altında işçi çalıştıran işyerlerinin toplam istihdamdaki yeri yüzde 58 dir. Bu işletmeler iş sağlığı ve güvenliği kurullarının, işyeri hekimlerinin ve sağlık-güvenlik uzmanlarının çalışmadığı işletmelerdir. Yani, ülkemizde işyerlerinin yarısından fazlası, iş güvenliği mevzuatının çok önemli düzenlemelerinin kapsamının dışındadır. Maden işyerlerine ilişkin olarak da, iş güvenliği açısından önemli bir işlev gören iş güvenliği nezaretçisinin işverene idari ve mali bağımlı durumu, mevzuattaki önemli eksiklerden birisidir.

Eşiyok ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğindeki olumsuz tablonun mevzuatta yetersizlikler olmasına karşın esas olarak mevzuatın yetersizliğinden kaynaklanmadığını belirterek 'Sorun mevzuatın öngördüğünün uygulanmasında, denetlenmesinde ve uygulanmamasının yaptırımlarında ve iş güvenliği bilincini oluşturacak eğitim yetersizliğindedir. Mevzuatta AB ye uyum sürecinde bazı değişikler yapılmıştır. Örneğin; AB Ulusal Programı nda yer alan 28 adet AB İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi ni karşılayan toplam 21 adet yönetmelik Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Türkiye de sorun uygulama, denetim ve yaptırımdadır.

Türkiye de işverenler, iş sağlığı ve güvenliğinin gereklerini bir maliyet unsuru olarak görmekte ve uygulamamaktadırlar dedi.

Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri A.Levent Eşiyok konuşmasını şöyle tamamladı: 'Genel olarak ülkemizde, özel olarak da madencilik iş kolunda üretim sürecinde önce insan anlayışını egemen kılacak bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması için, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlanabilmesi için sendika olarak, uluslararası dayanışma ve işbirliği içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmanın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinin ve iş sağlığı ve güvenliğinin işyerleri ile sınırlandırılamayacak bir kavram olduğunun altını yeniden çizerek, kampanyanın ülkemizde ve diğer ülkelerde bu amaca somut katkılar sağlayacağına olan inancımla, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

1Toplantıda ayrıca ICEM Maden İşkolu Sorumlusu Joe Drexler 'Dünya Maden İşkolunda İş Sağlığı ve Güvenliği nin Genel Durumu ve 176 sayılı ILO Sözleşmesinin getirebileceği Katkılar başlıklı bir sunuş yaptı.
15 Mayıs 2009 Cuma

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım