Genel Kurul Çağrı İlanı

Haber / Duyuru15 Ocak 2019 Salı


TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL BAŞKANLIĞI’NDAN

Sendikamızın 11.Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem gereğince, 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde, saat 09.00’da Anadolu HotelS Toplantı Salonu’nda (Büğdüz Mahallesi, Büğdüz Küme Evleri No:273/1 Akyurt/ANKARA) yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı 2-3 Mart 2019 tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Delegelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM
1-Yoklama ve Açılış
2-Divan Seçimi
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunması
4-Komisyon Seçimleri
a)Tüzük Tadil Komisyonu
b)Tahmini Bütçe ve Hesap Tetkik Komisyonu
5-Misafirlerin Takdimi ve Konuşmaları
6-Komisyon Raporlarının Müzakeresi
7-Zorunlu Organlara Aday Olanların Oy Pusulalarının Düzenlenmesi
8-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Müzakeresi
9-Kurulların İbrası
10-Seçimler (Tüzük gereğince Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Üst Kurula Katılacak Delegelerin Gizli Oyla Seçilmeleri)
11-Kapanış.

YÖNETİM KURULU


15 Ocak 2019 Salı

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım