ENERJİ BAKANI İLE TKİ, TTK VE ETİ MADEN İÇİN GÖRÜŞME

Haber / Duyuru09 Ağustos 2012 Perşembe

Sendikamız Genel Başkanı Nurettin Akçul, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen ile Basın ve Eğitim Müdürümüz Fikret Sazak'tan oluşan sendikamız heyeti Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile görüştü.

Sendikamız ve Genel Maden-İş Sendikası yöneticileri ile biraraya gelen Bakan Taner Yıldız'a madencilik alanındaki sorun, eleştiri ve talepler aktarıldı.

Türk-İş genel merkezindeki toplantıya, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar, Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, TTK Genel Müdürü Burhan İnan, TKİ Genel Müdürü Mustafa Aktaş ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Ganioğlu ile bölge milletvekilleri Özcan Ulupınar ve Ercan Candan da katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Mustafa Kumlu, Türkiye'de özellikle yeraltında çalışanların sıkıntıları bulunduğunu, bu sıkıntıların toplantıda bizzat işkolunda örgütlü sendika başkanlarınca aktarılacağını ifade etti.

Sendikamız heyetinin hazırladığı dosyaların da Enerji Bakanı'na sunulduğu toplantıda Genel Başkanımız Nurettin Akçul tarafından sektördeki sorunlar, eleştiriler ve talepler dile getirildi.

Sendikamız Eti Bor ile ilgili olarak Hükümet tarafından hazırlanan ve Meclis Alt Komisyonu'na sunulan 2840 Sayılı yasal düzenlemeye ilişkin eleştirilerini aktardı. Bor madenlerinin ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olduğunun altı çizilerek, iki dünya tekelinin de bu madenleri ele geçirme konusunda tetikte olduğuna dikkat çekildi.

Sendikamız heyeti torba yasaya eklenen bir madde ile 4046 sayılı yasa ile linyitlerin özelleştirilmesine yönelik eleştiri ve uyarılarını da dile getirdi. Elektrik üretiminde tek yerli kaynak durumunda olan linyit kömür sahalarının özelleştirilmesinin önünü açan, linyit sahalarının yerli ya da yabancı tekellerin eline geçmesine neden olacak bu yasa konusunda rahatsızlık duyulduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) personel açığı ile araç-gereç ihtiyacı konusu da dile getirildi.

Genel Maden-İş Sendikası ise Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) sorunlarını aktararak, bu konuda çözüm üretilmesi talebinde bulundu.

Bakan Taner Yıldız da Türk-İş genel merkezinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Bakanlığın en önemli yapı taşlarından birinin sendikalarla yaptıkları faaliyetler olduğunu söyledi. Yıldız, toplantıda madencilik sektörüne ilişkin sorunları ortaya koymayı ve çözüm önerilerini beraber oluşturmayı istediklerini kaydetti.

Toplantı sonunda, kurum genel müdürleri, bölge milletvekilleri, sendikamız ve Genel Maden-İş Sendikası başkan, yönetici ve uzmanlarından oluşan bir komite kurulmasına ve bu komitenin ürettiği çözüm önerilerinin daha sonra Bakan ve Türk-İş yöneticileri ile birlikte değerlendirilmesine karar verildi.
09 Ağustos 2012 Perşembe

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım