EKONOMİK KRİZ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

Haber / Duyuru25 Aralık 2008 Perşembe

Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ve sendikamızın da destek verdiği panele sendikamız adına Eğitim-Basın Müdürü Dr. Fikret Sazak konuşmacı olarak katıldı.

Maden Mühendisleri Odası Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye Madenciliğine Yansımaları? konulu panele sendikamız Eğitim-Basın Müdürü Dr. Fikret Sazak sendikamız adına konuşmacı olarak katılırken, Genel Başkan Ekrem Fedai ile Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Durmuş Düzgün de paneli izledi.

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun'un yönettiği panelin açış konuşmasını Prof. Dr. İşaya Üşür yaptı.

İşaya Üşür, kriz kavramını açıklayarak, kapitalizmin geçmişte ve yakın tarihte çeşitli krizler yaşadığını söyledi. Üşür, ABD'den başlayan ve küresel ölçekte yayılan krizin, geçmişin büyük krizlerinden birisi olup olmadığının, yüzyılın en büyük krizi olup olmadığı konusunda tartışmaların sürdüğünü belirterek "Ülkemizi yönetenler, bu krizin Türkiye'yi teğet geçeceğini söylüyorlar. Bu tabii ki, biraz da ülke yönetenlerin ülkedeki tüketiciyi, yatırımcıyı panik havasına sokmamak, umutlarını daha fazla tüketmemek için sorumlulukları gereği yaptıkları bir şey. Ama, kriz tüm dünyayı ve ülkemizi de sarıyor? dedi.

Üşür konuşmasında krize karşı alınacak önlemler konusundaki önerilerini de sıraladı.

Prof. Üşür'ün açış konuşmasının ardından panele geçildi. Oturum Başkanı Mehmet Torun ilk sözü sendikamız Eğitim-Basın Müdürü Dr. Fikret Sazak'a verdi.

Sazak "Tarihi bilmeyen bugünü eşsiz sanırmış? diyerek başladığı konuşmasında, kapitalizmin krizler sistemi olduğunu saptamasını yaptı. Sazak, kapitalizmin yakın tarihinde son krizle 3'ü daralma, 4'ü genişleme olmak üzere 7 büyük dalganın yaşandığını, son daralmanın 8. büyük daralma olduğunu söyledi. Sazak, büyük dalgaların dışında, kapitalist sistemde bir dizi küçük dalgalanmanın da olduğunu belirterek "Sadece 1980'den bugüne kadar finans piyasalarında 100'ye yakın küçük ve/veya lokal krizden söz edilebilir? dedi.

Sazak, kapitalizmin krizlerinin kendisini yeniden üretmenin bir aracı olduğunu belirterek, ABD'de finans piyasalarında başlayan krizin neden üretim sektörlerine ve küresel ölçekte finans ve üretim sektörlere yayıldığını anlattı.

Sazak, Türkiye'de ekonomik büyüme yavaşlamasının küresel krizden önce başladığını belirterek, uygulanan ekonomik programın iki temeli olan dış kaynak girişine dayalı büyüme ile ucuz emeğe dayalı yoksullaştırıcı ihracattan, dış kaynak girişinin tıkanmaya başladığını söyledi. Sazak, büyüme, enflasyon, işsizlik gibi temel makro göstergelerden örnekler vererek, ekonominin yavaş yavaş durgunluğa gittiğini anlattı.

Dr. Sazak, konuşmasının madencilik sektörüne değindiği bölümünde ise madencilik sektörünün ekonomi açısından önemini anlattı. Sazak, madencilik sektörünün, emek yoğun niteliği ile, istihdam yaratmada, kırsal bölgelerdeki işletmeleriyle köyden kente göçü önlemede, bölgeler arası dengeyi sağlamada ve ithalata bağımlı olmayan ihracat kapasitesi ile ihracat geliri sağlamada önemli bir sektör olduğunu belirterek "Bu sektör krizden dolayı ortaya çıkacak sorunları, sektördeki işveren, sendika ve meslek odaları ile birlikte saptayabilir ve çözüm üretebilirler. Bu tür toplantılar bu doğrultudaki ortak akıl arayışlarından birisidir? dedi.

Dr. Fikret Sazak konuşmasının son bölümünde, krize ilişkin çözüm önerilerini dile getirdi. Sazak, makro, acil ve emeğe yönelik önlemler olarak üç grubu ayırdığı çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Sazak, makro öneriler bölümünde, Türkiye ekonomisinin IMF reçeteleri ile belirli periyodlarda krize girdiğini, gelir dağılımı dengesinin bozulduğunu, ekonominin üretkenliğini yitirdiğini belirterek, Türkiye'nin IMF'siz yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sazak, özelleştirmelerin durdurulmasını, planlı ekonomi yönetimine geçilmesini, yabancı para girişinin denetim altına alınmasını, etkili bir vergi reformu yapılması başta olmak üzere bir dizi makro çözümü sıralayarak "Servet vergisi de düşünülebilir? dedi.

Sazak, etkin talep yaratmanın piyasadaki durgunluğu aşmada, yoksulluğu azaltmada ve gelir dağılımını düzeltmede önemli bir çıkış olduğunu belirterek , sosyal devlet uygulamalarının hayata geçirilmesinin, devlet eliyle istihdam yaratılmasının ve sendika hak ve özgürlüklerin ILO standartlarında sağlanmasının, tam bir iş güvencesi sağlayacak yasal değişikliklerin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sazak'tan sonra, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı temsilen Mehmet Tombul konuştu. Tombul, Türkiye madenciliğinin, rezerv, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından bir haritasını çıkarttı.

Tombul'dan sonra TÜMMER'den (Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği) Turguz Bekişoğlu, mermer sektörünün kriz sürecindeki durumunu, krizinden çıkışa ilişkin önerilerini anlattı.

Panelin son konuşmacısı ise KESK ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) Başkanı Kemal Bulut oldu. Bulut, küresel krizin Türkiye'ye ve emekçilere etkilerini, emek örgütlerinin krize ve emeğe yönelik saldırılara karşı nasıl bir mücadele stratejisi izlemeleri gerektiğini ve temel talepleri anlattı.

Panelden sonra, katılımcılara, MMO Başkanı Mehmet Torun tarafından birer madenci heykeli hediye edildi.
25 Aralık 2008 Perşembe

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım