ÇAN LİNYİTLERİ VE SANTRALİ ÖZELLEŞTİRME KARARINA KARŞI PROTESTO

Haber / Duyuru12 Eylül 2012 Çarşamba

TKİ de örgütlü Sendikamız ile 18 Mart Çan Termik Santrali'nde örgütlü Tes-İş Sendikası temsilcileri bugün ortak bir basın toplantısı düzenleyerek işyerlerinin özelleştirme kapsamına alınmasını protesto ettiler

Sendikamızın lokalinde gerçekleşen ortak basın toplantısına Tes-İş ve Sendikamız Balıkesir Teşkilatlanma Sekreterleri Sertif Kartal ve Mehmet Yıldız ile Çan Linyit İşletmesi ve 18 Mart Termik Santralı Baş Temsilcileri Nurettin Köse, Bahattin Körükçü, işyeri temsilcileri Mahmut Akkurt, Zafer Maraşlı, Engin Yavaş ve işçiler katıldı.

Basın açıklamasını Tes-İş Balıkesir Şubesi Teşkilatlanma Sekreteri Sertif Kartal okudu. Kartal'ın okuduğu basın açıklamasında Tes-İş ve Maden-İş Sendikalarının özelleştirmeye karşı birlikte hareket etme kararı aldıklarını ve kararlı bir mücadele sergileyeceklerini söyledi.Sertif Kartal basın açıklamasında:
''TBMM'de görüşülmekte olan 6353 sayılı torba yasaya bir gece yarısı eklenen hükümle termik santrallere kömür veren TKİ havzalarının da 4046 sayılı yasa kapsamında özelleştirilecekleri hükmü altına alındı.

Torba yasadaki düzenleme ile özelleştirme kapsamına alınan birçok ildeki işletmeler ile birlikte 18 Mart Çan Termik Santralı ile ÇLİ de linyit sahası ruhsatı ve rezervleri ile 4046 sayılı yasa kapsamında daha sonraki dönemlerde yapılma olasılığı olan yeni özelleştirme planlamalarına dahil edilebileceği yolunu açmış bulunması ile her kesimde üzüntü ve kaygı yaratmıştır.

Bilindiği üzere bu güzide iki işletme de stratejik birer kamu hizmet alanıdır. Hepimizin ortak ihtiyacı olan elektrik enerjisi ile kömür (yakıt) kamu tarafından en ucuz, kesintisiz, kaliteli, herkesin ulaşabileceği koşullarda ve güvenilir şekilde sağlanması gerekmektedir. Çünkü enerji insanın yaşamı için hassas ve kamusal bir haktır.

Ülkemizde enerji ile kömür sahalarının 4046 sayılı yasayla özel sektöre satılması yolunun açılması sonunda kamu hizmeti dışına atılmaya çalışılması üzüntü ve kaygılarımızın başlıca nedenidir" dedi.Açıklamasında her iki işletmenin de Çan ekonomisine ciddi girdiler sağladığına dikkat çeken Kartal Halihazırda ÇLİ ve 18 Mart Çan Termik Santrali'nde toplam 650 kadrolu personel, 750 de taşeron sisteminde çalışmakta olan personel var. Her iki kamu işletmesi de, giyim, zücaciye, temizlik malzemelerinin %94'ün, elektrik-elektronik, beyaz eşya ihtiyaçlarının %85'ini, kırtasiye, matbaa, bilgisayar malzemelerinin %89'unu Çan ilçemizdeki esnaflarımızdan, yıllık 2 ile 3 milyon TL harcayarak temin etmektedirler. Her iki işletmenin toplamda 1400 çalışanı ile Çanakkale ve Çan ekonomisine aylık ulaşım ve ücretleri ile direk katkısı ise 2 ile 2.5 milyon TL dir. Toplamda Çan ekonomisine yıllık katkı yaklaşık 4 ile 5.5 TL'yı bulmaktadır. Bu rakama sigorta ve vergiler dahil değildir'' diye konuştu.

ÇLİ ve Termik santral ile ilgili teknik bilgiler de veren Tes-İş Balıkesir Şubesi Teşkilatlanma Sekreteri Kartal ''1979 yılında devletleştirilen Çan Linyitleri sahasında 78 milyon ton kömür rezervi bulunmaktadır. Yıllık ortalama üretim göz önüne alındığında da, yeni rezerv tespit edilememesi halinde bile yaklaşık 40 yıllık rezervi var. Yaklaşık 2003 yılı ortalarından bu yana elektrik üretimini sürdüren pülverize kömürle çalışmakta olan termik santrallere alternatif 18 Mart Çan Termik Santrali'ne yıllık ortalama 1.700.000 ton/yıl kömür sağlamakta olup, sadece 2011 yılı karı 11 milyon 550 bin TL, 2012 yılı 7 aylık karı ise 35 milyon TL'dır.

160x2 mw, toplamda da 320 mw gücündeki EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı ise ÇLİ'den sağladığı yıllık ortalama 1.700.00 ton/yıl kömürle Çanakkale ilimizi besleyebilecek büyüklükte elektrik üretmekte olup, halihazırda da ülkemizdeki elektrik üretiminin ise %1,5 ile 2.5'ini karşılamaktadır. Yıllık brüt elektrik üretimi ise 2.000.000.000 Kwh/yıl'dır.

Gerek termik santralımız ve gerekse linyit işletmemiz bölgemize doğrudan ve zincirleme sağladıkları istihdam, katma değer ile sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Ödediğimiz vergilerle yapılmış ve halihazırda kar etmekte olan 18 Mart Çan Termik Santralı ile önceden kamulaştırılmış olan ÇLİ'nin 4046 sayılı yasaya dayanılarak haklı ve makul bir gerekçesi olmayan muhtemel zararları büyük olacak olan olası bir özelleştirme planlamasına dahil edilmemesi yolunda; biz her iki sendika olarak vereceğimiz bu haklı mücadelemizde kararlı olduğumuzu, bizlerden değerli desteklerini, katkılarını esirgemeyeceğine inandığımız sizler sayın çok kıymetli basın mensuplarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi parti teşkilatlarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilerine sevgi ve saygılarımızla sunuyoruz.

Özelleştirme işsizlik, yoksulluk ve yoksunluktur'' dedi.


12 Eylül 2012 Çarşamba

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım