BOR MADENLERİNE İLİŞKİN YASA TASARISI ALT KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI

Haber / Duyuru10 Ekim 2012 Çarşamba

2840 sayılı yasanın 2. Maddesine fıkra ekleyen ve bor madenlerinin özelleştirilmesi sürecine yol açacağı için sendikamız ve sektördeki sendikalar, meslek odaları tarafından karşı çıkılan, tepki gösterilen, geri çekilmesi için kampanya başlatılan hükümet tasarısı alt komisyonda görüşülmeye başlandı.

Bilindiği gibi tasarı Enerji, Sanayi ve Ticaret komisyonunda değerlendirilmiş, tasarının oluşturulacak bir alt komisyonda ayrıntılı biçimde incelenmesi ve sosyal tarafların görüşlerinin alınması kararıyla alt komisyona sevk edilmişti.

10 Ekim günü gerçekleştirilen ilk toplantıya sendikamızın da içinde olduğu sektördeki sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da görüşleri alınmak üzere komisyona davet edildi.

9 Ekim akşamı ise, Maden Mühendisleri Odası'nda toplanan "Bor Madenlerinin Özelleştirilmesine Karşı Platform" ise komisyonda ortak bir görüş ve tutum sergilenmesine karar verdi. Bu çerçevede, platform adına Maden Mühendisleri Odası ve sendikamız Türkiye Maden-İş'in birer sunum yapması kararlaştırıldı.

10 Ekim günü sabah 10.00'da başlayan alt komisyon toplantısına sendikamızı temsilen Genel Toplu İş Sözleşmesi ve Mevzuat Sekreteri Hasan Hüseyin Gürbüz, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen ile Eğitim Müdürü Fikret Sazak katıldı. Komisyon toplantısında ayrıca, bor platformunu oluşturan sendikalar (Petrol-İş, Türk Enerji Sen, Eneri-Maden Sen) ile meslek odaları (Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası) genel başkan veya yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Komisyon toplantısında Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun ile sendikamız Eğitim Müdürü Fikret Sazak, platformu oluşturan bileşenlerin yasa tasarısına karşı çıkışlarının, hukuki, ekonomik, sosyal ve teknik vb. nedenlerini gerekçeleriyle anlatan birer sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra, platformu oluşturan sendika ve meslek odalarının temsilcileri teker teker söz alarak tasarıya karşı çıkışlarının nedenlerini anlattılar.

Komisyonda son söz Eti Maden Genel Müdürü Orhan Yılmaz'a verildi. Yılmaz, tasarıyı kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kaygıları bir ölçüde giderecek biçime getirebileceklerini söyledi ve yeni önerisinin temel unsurlarını sıraladı. Bor platformunu oluşturan sendikalar ve meslek odaları da bu önerideki bazı unsurlara ilişkin çekincelerini dile getirerek, çekinceye yol açan unsurlar yeni öneriden çıkarılırsa kaygıların büyük ölçüde ortadan kalkacağını belirttiler. Komisyon başkanı ve üyeleri de tarafların yeni eğilimlerine uygun bir metin oluşturmaya çalışacaklarını söylediler.

Komisyon, TÜBİTAK ve Boren temsilcilerini de dinlemek üzere oturumuna ara verdi.
10 Ekim 2012 Çarşamba

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım