ANA MUHALEFET PARTİSİ, SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

Haber / Duyuru25 Aralık 2008 Perşembe

CHP, sendikalaşma ve sendikalara üye olmanın engellenme nedenlerini ve bu engellerin kaldırılması için belirlenecek önlemlerin tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve bir grup CHP milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan önergede, Türkiye'de yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmelerin çalışan kesimin karşısına büyük engeller çıkardığına dikkat çekildi.

Bir çok çalışanın işine kaybetme korkusu ile sendikalara üye olamadığının vurgulandığı önergede, sendika üyesi çalışanların işten çıkarıldığı ya da baskı altına alındığı ifade edildi. Yasalarla tanınmış bir hak olan örgütlenmenin işverenler açısından bir tehdit olarak algılandığının belirtildiği önergede şunlar kaydedildi:

"Yasalarla tanınmış hakların, yaratılan fiili durumlarla ortadan kaldırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Tuzla Tersanelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan Bim-Taş'ta, Yör-San'da, THY'de çağrı merkezinde çalışanlar sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmıştır. İşsizliğin her geçen gün artması, taşeronlaşmanın olabildiğine çoğalması da sendikalı olmanın önündeki engellerdendir. Bu engellerin nedeni ise ülkemizde yürütülen mevcut politikaların yanlışlığıdır. Çalışan kesimin sendikalı olmasının önündeki engellerin kaldırılması bir yana, her geçen gün yeni engeller yaratılmakta ya da yasa dışı uygulamalara göz yumulmaktadır. Sendikalaşma ve örgütlenme haklarının çalışanın elinden, sosyal güvenlik koşullarının sağlanmaması nedeniyle alınması, hükümetin çalışanların sorumluluğunu üstlenmemesi, maliyeti düşürmek adına taşeronlaşmayı bir rant alanı olarak görmesinin ve devlet kurumlarında dahi taşeronlaşmayı teşvik etmesinin sonucudur."

Önergede, yasalarla ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alından sendikalaşma ve sendikalara üye olmanın yaratılan fiili engellerle ortadan kaldırılmasının nedenlerinin ve bu engellerin kaldırılması için belirlenecek önlemlerin tespiti amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.
25 Aralık 2008 Perşembe

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım