301 MADEN ŞEHİDİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Haber / Duyuru12 Mayıs 2015 Salı

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI YÖNETİM KURULU AÇIKLAMASI:

301 MADEN ŞEHİDİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI OLARAK MÜCADELEMİZ,

ÇALIŞMALARIMIZYENİ FACİALAR OLMAMASI, BÜTÜN MADEN İŞYERLERİNİN TAM, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ İŞ ORTAMLARINA KAVUŞTURULMASI İÇİNDİR13 Mayıs 2014 tarihi, bütün madenci camiasının, bütün maden emekçilerinin ve milletin yüreğine ateş düştüğü, 301 emekçi yiğidimizi faciaya kurban verdiğimiz tarihtir. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak yüreğimize düşen bu ateş hiç sönmedi, sönmeyecek. 301 maden şehidimizi ve geride bıraktıkları emanetleri asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Yarın, 13 Mayıs 2015 tarihinde facianın ilk yıldönümünde, şehitlerimizi Soma'nın her yerinde, şehitliklerimizde, camilerimizde, sokaklarda ülkenin her yerinde şehit ailelerimiz ve maden emekçilerimizle, Soma halkımızla, Soma'ya ülkenin her yerinden gelecek maden emekçileri ve onların temsilcileriyle, bütün konuklarımızla birlikte şehitlerimizin ruhuna dualar ederek geleneklerimize, inançlarımıza uygun törenlerle anacağız.

Şehitlerimize karşı inançlarımıza, geleneklerimize uygun biçimde dualarla anma görevimizi yerine getirirken, Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak şu noktanın da altını net biçimde bir kez daha çizmek istiyoruz:

Facianın meydana geldiği ve yüreğimize ateş düştüğü gün bile, yüreğimize taş basarak şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, maden emekçilerine karşı sendikal sorumluluğumuzu yerine getirmek çabası içinde olduk, olmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Facianın meydana geldiği ilk günden başlayarak, belirli gruplar, odaklar, facia ve şehitler üzerinden, sendikal ve siyasal etiği ayaklar altına alan, anti-sendikal cepheye malzeme sağlayan biçimde sendikal ve siyasal rant elde etme peşine düşerken, biz Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak şehit cenazelerimizin bütün vecibeleri yerine getirilerek definlerini sağladıktan sonra, şehitlerimizin emanetlerine, hayatta kalan facia kurbanlarına, facia nedeniyle işsiz kalan maden emekçilerine ve sağlıksız, güvensiz ortamlarda çile tüketmek zorunda kalan onbinlerce maden emekçilerine karşı sorumluluklarımızı, görevlerimizi yerine getirme çalışmalarımıza, mücadelemize yöneldik. Bu çerçevede, şehit ailelerimize sendikamızın imk-acirc;nlarını seferber ederek sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz.

Maden ocaklarının sağlıklı, güvenli iş ortamlarına kavuşturulması doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, maden işçilerinin ve özellikle yer altı maden işçilerinin emeklerinin karşılığı olan başlangıç ücretlerine kavuşmaları, çalışma saatlerinin iş güvenliğine uygun biçimde düzenlenmesi, ILO'nun 176 sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi'nin onaylanması ve iç mevzuatın bu sözleşmeye uyumlaştırması başta olmak üzere maden emekçilerine insanca çalışma ve yaşama için gerekli şartların sağlanması adına hükümet ve TBMM başta olmak üzere her düzeyde girişimde bulunduk. Mücadele ettik, mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu konuda, TBMM'de grubu bulunan gerek hükümet, gerekse muhalefet partilerinin olumlu yaklaşımlarıyla önemli mesafeler kat edildi.

Diğer yandan, Soma Kömürleri'nde kapanan ocaklar nedeniyle işsiz kalan 2831 maden emekçisi ile şehit emekçilerimizin ödenmeyen kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının ödenmesi konusunda girişimlerde bulunduk, demokratik, kitlesel eylemler yaptık. Bu konuda TBMM'de bir yasal düzenleme yapıldı ancak, işçilere henüz ödeme yapılmadı. Bu konuda da işçilerimize ödemeleri gerçekleşinceye kadar mücadelemiz sürecektir. Yine, işsiz kalan işçilerimizin özel veya kamu bir işyerinde işbaşı yapmaları içinde çalışmalarımız sürüyor. İşsiz kalan 2831 işçiden yaklaşık yüzde 20'si çeşitli işyerlerinde işbaşı yapmıştır. Bütün işsiz işçiler işbaşı yapıncaya kadar çabalarımız sürecektir.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak 13 Mayıs'taki facia ile yargılamanın hukuka uygun biçimde süreceğine, vicdanlarda adaletin yerini bulduğu duygusunu yaratacak biçimde sonuçlandırılarak, adaletin yerini bulacağına inanmak isteğimizi de belirtmek istiyoruz.

Şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet dilerken, yakınlarına, camiamıza ve bütün milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

12 Mayıs 2015 Salı

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım