21. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ YAPILDI

Haber / Duyuru15 Mayıs 2009 Cuma

Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Murat Bekem in de katıldığı kongrede, Sendikamız Eğitim Müdürü Dr. Fikret Sazak da 'Küresel Ekonomik Kriz ve Madencilik Sektörüne Yansımaları konulu bir sunuş yaptı.

Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Madencilik Kongresi 6-9 Mayıs 2009 tarihlerinde Antalya da yapıldı. Kongre süresince sektörde faaliyet gösteren kuruluşların standlarının yer aldığı bir madencilik sergisi de açıldı.

Ülkemizde ve dünyada madencilik sorunlarının incelenmesi ve tartışılmasını, bilimsel ve teknik gelişmelerin geniş kitlelere aktarılmasını, araştırmacılar, işletmeciler, firma temsilcileri ve yöneticiler arasında yakın bir iletişimin sağlanmasını amaçlayan kongrede 34 ü yabancı ülkelerden gelen bilim insanlarınca sunulan toplam 114 bildiri yer aldı. Kongreye 17 ülkeden toplam 550 delege katıldı.

Kongrenin açış konuşmasını Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun yaptı.

Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Murat Bekem in de katıldığı kongrede, 7 Mayıs 2009 Perşembe günü saat 15.30 da Dünyada Yaşanan Küresel Mali Kriz ve Türkiye Madencilik Sektörüne Etkileri konulu bir panel gerçekleştirildi. Asım Kutluata nın yönettiği panelde sendikamız adına katılan Eğitim Müdürü Dr. Fikret Sazak da bir sunuş yaptı. Fikret Sazak ın yanı sıra AKP Milletvekili Afif Demirkıran, CHP Milletvekili Tacidar Seyhan, GEMAD adına Cemil Ökten de panelist olarak bir konuşma yapıp, katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Panelde ilk konuşmayı Sendikamız Eğitim Müdürü Dr. Fikret Sazak yaptı. Sazak, slayt gösterisi eşliğinde gerçekleştirdiği sunuşunda, küresel krizin bir analizini yaptıktan sonra, krizin Türkiye ye ve madencilik sektörüne yansımalarını veriler ışığında değerlendirdi. Sazak, Türkiye ekonomisinin küresel krizden önce daralmaya başladığının ve başta büyüme, dış kaynak akışı, işsizlik gibi göstergeler başta olmak üzere makro göstergeler bazında olumsuz seyre girdiğini belirterek, küresel krizin bu süreci hızlandırdığını ve ekonominin iki temel dinamiğini oluşturan, yabancı kaynak ve ucuz emeğe dayalı ihracatın çöküş sürecine girdiğini söyledi.

Sazak, konuşmasında işsizliğin geldiği noktayı da verilerle sergileyerek krizin 'işsizlik krizi ne dönüştüğünü, işsiz sayısının 6 milyonu aştığını, eksik istihdam da hesaba katıldığında işsiz sayısının 10 milyona ulaştığını belirtti.

Fikret Sazak, krizin madencilik sektörüne yansımalarını da değerlendirdi. Krizin henüz sektöre diğer bazı sektörler kadar yansımadığını belirterek 'Sektörde gerileme var, ama negatif büyüme söz konusu değil. Henüz kardan tüketme söz konusu ama süreç içinde sektör negatife yönelebilir dedi.

Sazak, konuşmasında sektörün sorunlarının çözümü için temel taleplerin belirlenmesi ve siyasi iradeye iletilmesi için işveren/işçi /hükümetten oluşan bir komisyon oluşturulmasını da önerdi.

Dr. Fikret Sazak, krizin en fazla emekçileri etkilediğini belirterek, krize karşı alınacak önlemlerde bu kesime yönelik acil telafi önlemlerin devreye sokulması gerektiğine dikkati çekti. Sazak, ÖTV indirimi gibi düzenlemelerin talebi canlandırmak açısından önemli olduğunu ama, temel çözümün etkin talep yaratmaktan geçtiğini ifade etti. Bu çerçevede önerilerini sıralayan Sazak, servet vergisinin kaynak yaratmak için devreye sokulmasının gereğini işaret etti.

Cemil Ökten de konuşmasında sektörün işveren cephesinden sorunlarını sıraladı, taleplerini dile getirdi.

AKP Milletvekili Afif Demirkıran da, hükümet olarak madencilik sektörüne ilişkin yaptıkları düzenlemeleri, ortaya koydukları uygulamaları anlattı. Demirkıran, Türkiye de madenciliğin kendileri döneminde canlandığına dikkati çekti.

CHP Milletvekili Tacidar Seyhan da muhalefet partisi olarak ekonomik krize yaklaşımlarını ortaya koyduktan sonra madencilik sektörüne ilişkin temel politikalarını anlattı.

Panelde daha sonra, panelistler katılımcılara sorularını yanıtladılar.

Genel Başkan Yardımcısı Murat Bekem, söz alarak yıllardır TKİ başta olmak üzere madencilik sektöründeki kamu kuruluşlarına yatırım yapılmadığını, personel alınmadığını, taşeron uygulamalarının alabildiğine yaygınlaştığını belirterek bu kuruluşlara yatırım yapılmasını, personel açığının kapatılması istedi ve AKP Milletvekili Demirkıran a hükümet olarak bu konudaki yaklaşımlarını sordu.

Panelin sonunda panelistlere kongre düzenleme komitesi tarafından birer plaket verildi.
15 Mayıs 2009 Cuma

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım