Sabredin Ölmeyin

17 Ocak  2014 Cuma

Taraf

Hükümet, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin en kritik maddelerinde yürürlük tarihini 1.5 yıl daha erteledi

Hükümet, ölümcül madde olan asbestle çalışılan işyerlerinde alınması zorunlu sağlık-güvenlik önlemleri konusunda işi ağırdan alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili yönetmeliğin kritik maddelerinin yürürlüğünü 1.5 yıl daha erteledi. Buna göre, ‘ölçüm yükümlülüğü’yle ilgili düzenleme dahil asbestli işyerlerinde alınması zorunlu sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bir bölümü için yürürlük tarihi Temmuz 2015 olarak belirlendi.

KAĞIT ÜSTÜNDE SAĞLIK

Bakanlıkça hazırlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” 23 Ocak 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Avrupa Konseyi Direktifleri de dikkate alınarak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin amacı şuydu: “Çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesi.”


Asbest yönetmeliğindeki iki kritik maddenin ( 9/4. fıkra ile ‘ölçüm’ başlıklı 10.madde) hemen değil, bir yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. Bu süre 25 Ocak 2014 tarihinde yani bir hafta sonra dolacaktı. Ancak Bakanlık, asbest yönetmeliğinin yürürlük maddesini değiştirdi. Asbestle çalışılan işyerlerindeki zorunlu önlemler için erteleme süresi 1.5 yıl daha uzatıldı. Buna göre, söz konusu iki önemli madde 20 temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

10. madde önemli

2015 yılı Temmuz ayına kadar süre verilen düzenlemelerde 10. madde büyük önem arz ediyor. Madde şöyle: Asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve genel müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılır.

» İşe başlamadan önce yapılan risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak, 11.maddede belirtilen sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak alınan asbest numunelerinde lif sayımı yapılır.

» Ölçüm için kullanılan numune alma metodu, çalışanların asbest ve/veya asbestli malzemeden kaynaklanan tozun kişisel maruziyetini gösterecek şekilde uygulanır ve numune alan kişinin korunması için gerekli önlemler alınır.

» Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak WHO’nun 1997’de tavsiye ettiği metotla yapılır.


» Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.

Asbest nedir?

ASBEST ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineral. Son derece kanserojen bir madde. Solunum ya da içme suyu yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açıyor. Gelişmiş ülkelerde asbest kullanımına ilişkin ciddi sınırlamalar var. Yaklaşık 40 ülkede asbestin tüm türlerinin çıkartılması ve üretimde kullanımı tamamen yasaklandı.
17 Ocak  2014 Cuma

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım