Direniş Bitmez Daha da Güçlenir

20 Ağustos  2014 Çarşamba

Cumhuriyet

Özelleştirilmeleri yapılan Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallarının ortalama yıllık 100 milyon dolar civarında kârı olduğu belirtiliyor. Termik santrallar iki günlük gelir ile işçi giderlerini karşılıyor, 28 gün devlete çalışıyor.

ÖYK’nin kararının ardından işçiler direniş çadırlarını yeniden kurarken Maden-İş de perşmebe günü kararın iptali için Danıştay’da dava açmaya hazırlanıyor. İşçiler, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallarıyla toplam 3 bin kişinin istihdam edildiği santralların kamu tarafından işletilmesinden yana.

OLCAY BÜYÜKTAŞ

Ekonomiyi, özelleştirme ve inşaat sektörüyle ayakta tutmaya çalışan hükümetin son kararı işçilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Kömür rezevleri, lojmanları, araç parklarıyla birlikte özelleştirdiği termik santrallardan Yatağan’ın devrine ilişkin kararın 16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanması işçileri ve sendikaları harekete geçirdi. Yatağan Termik Santralı çalışanları yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri mücadeleyi yeniden ateşlerken Türkiye Maden İşçileri Sendikası kararın iptali için dava açmak üzere kolları sıvadı.
Elektrik üretim maliyeti 10 kuruş, santralın elektrik satış fiyatının 16 kuruş olduğu bilgisini veren Maden-İş uzmanları, santralın yıllık kârının 180 milyon lira civarında olduğunu dile getiriyor. Üretimin kamu tarafından yapılmasından yana olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama ile kararın iptalini isteyeceklerini duyurdu.
Yönetim kurulu açıklamasında Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) özelleştirme ihalesinin onaylamasının Yatağan’da bir yıla yakındır süren direnişi sona erdirmeyeceği ve yükselteceği belirtilerek “Milletin dişiyle tırnağıyla yaptığı bu işletmelerin özelleştirme adı altında yandaşlara devrinin önüne geçmek için maden ve enerji işçileri demokratik mücadelesini bir vatan savunması gibi vermeye devam edecektir. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan, milletin malı bu işletmelerin tozunu, dumanını, zehrini yıllarca bölge halkı soludu. Hastalıklardan öldü. Sakat kaldı. Şimdi, tükenir nitelikteki kömür sahaları ile birlikte bu santrallar yandaşlara özelleştirme adı altında veriliyor. Hükümetten birisi çıksın da bu özelleştirmenin millet, ülke, bölge halkı yararına bir makul gerekçesini söylesin” denildi.
Açıklamada özelleştirmenin bölge için işsizlik, yoksulluk, örgütsüzlük ve göç anlamına geldiği belirtilerek “En son Seyitömer Termik Santralı ve kömür sahası özelleştirilmesi. Kütahya’da büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Soma’da 301 emekçimizin hayatına mal olan facia da bir özelleştirme faciasıdır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan bölgede örgütlü Maden-İş ve TES-İŞ sendikalarının yer aldığı Türk-İş de yazılı bir açıklama ile Yatağan özelleştirmesinin oldu bittiye getirilemeceğini belirtti.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay imzasıyla yapılan açıklamada, “Ülkemiz gündemi cumhurbaşkanı seçimine yoğunlaşmışken, adeta ‘yangından mal kaçırma anlayışı’ ile Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) 7 Ağustos 2014 günlü kararıyla Yatağan Termik Santralı’nın ve ilgili maden ruhsatlarının bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihaleyi sonuçlandırmış ve nihai karar onaylanmıştır. Gizlenen bu karar ancak on gün sonra kamuoyuna açıklanmıştır” denilerek üye sendikaların Danıştay’da yürütmeyi durdurma ve ÖYK kararının iptali talepli dava açacakları hatırlatıldı.
Atalay, “Bundan böyle özelleştirilen işyerlerinde meydana gelecek iş cinayetlerinin sorumluluğu özelleştirme kararı alanların üzerindedir. Türk-İş bunun ısrarlı takipçisi olacaktır. Sendikalarımız Yatağan’ın özelleştirilmesine yönelik karşı çıkış ve eylemlerini kararlılıkla sürdürecektir” diye konuştu.

.........................

3 bin kişi çalışıyor

Daha önce özelleştirmeleri yapılan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallarında da benzer bir gelir olduğunu anlatan Maden-İş Yatağan Genel Sekreteri Osman İlhan, işletmelerin en fazla on yıllık gelirleri ile özelleştirme bedellerinin karşılanacağını dile getirdi. Verilen bilgiye göre, Yatağan Termik Santralı’nın yıllık toplam kârı 180 milyon lira. Kurulum maliyeti bugünkü fiyatlarla 1 milyar 449 milyon dolar.
Yeniköy ve Kemerköy santralları 2 milyar 671 milyon dolara IC İçtaş’a, Yatağan da 1 milyar 91 milyon dolara Elsan Elektrik’e ihale edildi. Ancak bu işletmelerin her birinin yıllık ortalama kârı 100 milyon dolar civarında. Yani işletmeler en çok 10 yıl içinde bu fiyatları amorti edecek.
Üstelik, işletmeler yıllarca kötü koşullarda üretim yaparak hem çevreveye hem de bölge halkına zarar verdi. Ancak tüm yatırımlar tamamlandıktan, baca yatırımları bitirildikten sonra satışa çıkarıldı. Tüm sıkıntını çalışanın ve bölge halkının çektiği tesislerin kaymağını ise “yeni yatırımcılar” yiyecek gibi görünüyor.
Zira ihaleyi alan şirketler, zaten dolu olan kömür rezervlerinden kömür çıkaracak, onunla elektrik üretecek ve ürettiği elektriği de devlete satacak. Üç işletmede yaklaşık bini sendikalı olmak üzere 3 bin kişi çalışıyor.

........................
Olan çalışana oldu
Özelleştirmeler ülke ekonomisi kadar işçilere de işlerini kaybettirdi. Telekom satılırken tam 20 bin işçi tasfiye edildi. Sümerbank’lar satılınca 33 bin işçi işini kaybetti. Tüpraş, Erdemir, Petrol Ofisi ve Kardemir’de toplam 12 bin işçi işinden oldu. İşçiye veriyoruz diye reklamı yapılan Kardemir’de 2 yıl önce de 330 çalışana kapı gösterildi. İsdemir’de işçiye verilen yüzde 11 hisseye işveren el koydu. İşçi sayısı 11 binden 4 bine geriledi.
20 Ağustos  2014 Çarşamba

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım